O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA NEKRETNINE SIGURNOST PODRŠKA UVJETI POSLOVANJA
MyWay PBZ Card Business Account

Prihvaćanje kartica na novi način

Svi Vaši uvjeti poslovanja na jednom mjestu.

Poslovna suradnja

Iskoristite pogodnosti suradnje s PBZ Cardom: kvalitetnije, jednostavnije i profitabilnije kartično poslovanje, najpovoljniji modeli odgode plaćanja za kupce, inovativnost naših usluga prema poslovnim potrebama i još mnogo više.

Ugovaranje prihvaćanja

Digitalna Hrvatska

Počnite prihvaćati kartična plaćanja i tako razvijte svoje poslovanje, povećajte promet i pružite učinkovitiju uslugu s manje rizika.

Poslovnim partnerima nudimo ugovaranje i ostvarivanje najpovoljnijih uvjeta poslovanja za prihvaćanje kartičnih brendova American Express, Mastercard, UnionPay International i Visa International.

Najpovoljniji modeli odgode plaćanja za kupce

Svojim poslovnim partnerima PBZ Card je omogućio ugovaranje niza različitih oblika plaćanja, koji korisnicima kartica nude kupnju širokog asortimana proizvoda i usluga, uz odabir najpovoljnijih modela financiranja.

Najpovoljnija obročna otplata na tržištu bez kamata i naknada i potrošački krediti, obogatit će poslovnu ponudu poslovnih partnera i povećati potrošnju kupaca.

Obročna otplata bez kamata i naknada:

 • za korisnike Premium Visa kartica kojih je izdavatelj PBZ Card
 • za korisnike PBZ Visa Inspire kartica tekućeg računa
 • za korisnike PBZ Maestro® kartica - putem POS uređaja PBZ Carda.

PBZ potrošački krediti s otplatom putem Premium Visa kartica PBZ Carda:

 • za korisnike osobnih kartica od 24 do 60 rata
 • za korisnike business kartica od 3 do 24 rate.

*Od 1. 7. 2021. privremeno je obustavljeno korištenje potrošačkih kredita Privredne banke Zagreb d.d. s otplatom putem Premium Visa osobnih kartica. Više saznajte na poveznici.

Inovativnost naših usluga prema potrebama klijenata

Neprestanim širenjem ponude programa i usluga unapređujemo kartično poslovanje.

Na raspolaganju je jedinstvena ponuda brojnih tehničkih rješenja koja olakšavaju svakodnevno poslovanje i donose uštedu.

 • Business Account - online usluga koja omogućuje uvid u poslovne podatke i kartične transakcije svih prodajnih mjesta po American Express, Maestro, Mastercard, UnionPay International i Visa karticama.
 • LAN (mrežna) rješenja za velike centre
 • aplikacija za povezivanje POS terminala s blagajnom na prodajnom mjestu
 • beskontaktno plaćanje
 • plaćanje putem virtualnog POS-a za privatne iznajmljivače
 • DCC (dynamic currency conversion)
 • specijalne integracije (plaćanja kroz mobilne aplikacije, integracije i reporting putem Web Servisa, spajanje s CRM-om i booking sustavima itd.).

Pogodnost trajne kompenzacije korištenjem Visa Business Gold/Platinum Business kartica

Svim postojećim i novim korisnicima Visa Business Gold/Platinum Business kartica omogućuje kompenzaciju utrošaka iz prometa prodajnog mjesta.

Kvalitetnije, jednostavnije i profitabilnije kartično poslovanje

Najkvalitetnijom uslugom i objedinjenim kartičnim portfeljom, PBZ Card poslovnim partnerima omogućuje maksimalno korištenje svih potencijala kartičnog poslovanja unutar PBZ Grupe. Uvođenje novih proizvoda i usluga kontinuirano povećava broj korisnika kartica, a neprestano usavršavanje široke ponude programa i usluga za partnere unapređuje kartično poslovanje poslovnih partnera.

Zajednička marketinška suradnja

Poslovnim partnerima omogućavamo pristup najkvalitetnijoj bazi korisnika kreditnih i debitnih kartica u zajedničkim marketinškim akcijama, kroz niz marketinških kanala (letci, e-mail poruke, web objave i slično).

Na ovim stranicama nalaze se upute i smjernice za prihvaćanje plaćanja karticama za prodajna mjesta, ugovorne partnere PBZ Carda. Prodajna mjesta PBZ Carda pridržavaju se svih navedenih uputa i smjernica s ciljem da smanje i izbjegnu prigovore kupaca, zadrže potrebnu sigurnosnu, poslovnu i regulatornu usklađenost u kartičnom poslovanju i umanje rizik neovlaštenih transakcija. Prema navedenim uputama i smjernicama prodajna mjesta provode stalnu edukaciju svojih novih i postojećih djelatnika i rukovoditelja.

Što ćete sve pronaći u uputama i smjernicama na ovim stranicama?

 • opće smjernice i pravila za prihvaćanja kartica na prodajnim mjestima PBZ Carda
 • posebna pravila prihvaćanja plaćanja za specifične djelatnosti, vrste transakcija ili kanale prihvata
 • načine provjere i kontrole kartica i njihovih korisnika i postupanje kod prepoznavanja sumnjivih ili spornih transakcija
 • načine izbjegavanja nepotrebnih reklamacija
 • obavezne načine zaštite kartičnih podataka i postupanja prodajnog mjesta s kartičnim podacima

UPUTE ZA RAD PRODAJNIH MJESTA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PBZ CARDA ZA PRIHVAĆANJE KARTICA

Odredbe i uvjeti za prihvaćanje American Express kartica

Ugovaranje prihvaćanja za Internet prodajna mjesta

Online usluga za partnere koji imaju svoje internetsko prodajno mjesto i žele svojim kupcima omogućiti plaćanje karticama.

PBZ Card omogućava prihvaćanje i autorizaciju kreditnih kartica za kupnju roba i usluga putem interneta u realnom vremenu. Ako ste otvorili internetsko prodajno mjesto i želite putem interneta prihvaćati American Express, Mastercard i Visa kartice, u suradnji s PBZ Cardom svojim kupcima možete omogućiti plaćanje karticama. Kako bi vaša internetska trgovina omogućila kupcima plaćanje karticama potrebno je s PBZ Cardom potpisati Ugovor o prihvaćanju kartica na internetu.

 

Prihvat plaćanja

 1. Jednokratno plaćanje za sve kreditne i debitne American Express, MasterCard, VISA, Maestro kartice iz cijelog svijeta
 2. Obročno plaćanje beskamatno za kupce, 2-12 obroka, za sve American Express kartice izdane u RH, sve debitne (tekući računi građana) Maestro i VISA kartice izdane od Privredne banke Zagreb
 3. Posebni modeli prihvata: virtualni POS, Reccuring plaćanja, Payment plan, Card on File plaćanja, In App plaćanja, Pay by Link, Pay by Offer i dr.*
 4. Posebne integracije sustava: integracija prihvata s CRM sustavima partnera (Hoteli, agencije, trgovački lanci), stalni/trajni nalozi (izravna terećenja), tokenizacija i integracija s globalnim booking sustavima i dr.*

SIGURNOST

3D Secure program

MasterCard SecureCode

Visa Secure

 

* Posebni modeli prihvata i integracije razmatraju se odvojeno za svaki pojedini slučaj i primjenjuju samo uz prethodnu suglasnost PBZ Carda

PREDUVJETI SURADNJE

Za internet prodajno mjesto potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti pravna osoba, trgovačko društvo ili fizička osoba (obrt) registriran za djelatnost koju obavlja u RH,
 • imati aktivne internet stranice (web shop) preko koji će vršiti online prihvat kreditnih kartica

Internet prodajno mjesto na stranicama svog internetskog prodajnog mjesta (web-shopa) mora imati osigurane sljedeće podatke kao ovlašteno internet prodajno mjesto PBZ Card-a:

 • puno ime tvrtke, matični broj, puna adresa prodajnog mjesta Ugovornog partnera uključivo ime države u kojoj se nalazi, broj telefona i e-mail adresu na koje se korisnici mogu obratiti kako bi dobili informacije te u slučaju reklamacija,
 • točan naziv i glavna svojstva ponuđenih proizvoda i/ili usluga, maloprodajnu cijenu proizvoda i/ili usluge koja uključuje sva porezna i druga davanja te valutu plaćanja kune,
 • načine i uvjete plaćanja te točan opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
 • troškovi dostave proizvoda te izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim odredbama ako su primjenjivi,
 • usluge koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstveni uvjeti koji se daju uz proizvod ili uslugu, pravu kupca na raskid ugovora po Članku 44. Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid, situacije po kojima je isključeno pravo kupca na raskid ugovora, te uvjete reklamacija odnosno povrata novaca i/ili robe;
 • opis načina zaštite povjerljivih podataka;
 • izjavu o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju. Prodajno mjesto na internetu mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na sudjelovanje u marketinškim akcijama i da ne budu suglasni s davanjem njihovih osobnih podataka na korištenje trećim osobama.
 • ako će na stranicama Internet prodajnog mjesta cijene osim u kunama biti izražene i u stranoj valuti (€, $) potrebno je osigurati i odgovarajuću izjavu o konverziji

Internet prodajno mjesto dužno je osigurati gore tražene podatke, jer bez njih neće biti moguće ugovaranje i aktivacija prihvata kreditnih kartica.

PROCES UGOVARANJA PRIHVATA NA INTERNETSKIM PRODAJNIM MJESTIMA

Za prihvaćanje American Express®, Mastercard®, Maestro® i Visa kartica potrebno je s PBZ Cardom potpisati Ugovor o prihvaćanju kartica. PBZ Card će prodajnom mjestu omogućiti da u krug svojih kupaca uključi i korisnike American Express, Mastercard, Maestro i Visa kartica iz cijelog svijeta.

Uključivanjem u lanac prodajnih mjesta PBZ Carda, svojim partnerima jamčimo sigurnu naplatu i, što je najvažnije, poštivanje rokova navedenih u Ugovoru, uz specifikaciju (plan priljeva) sredstava.

1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Ugovor potrebno je pripremiti sljedeću dokumentaciju (kopije):

Tvrtka

 • presliku izvatka iz Sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj ne stariju od 3 (tri) mjeseca,
 • potpisni karton, odnosno dokument iz kojeg se nedvojbeno može potvrditi transakcijski račun (IBAN) pravne i ovlaštene osobe na koju glasi račun,
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u,
 • popunjen, potpisan i ovjeren Upitnik za poslovne subjekte (prihvat kartica –KYC obrazac),
 • presliku osobne iskaznice/putovnice ovlaštene osobe.

Obrt

 • obrtnica/izvadak iz središnjeg obrtnog registra,
 • JMBG/OIB vlasnika obrta,
 • ugovor o otvorenom žiro računu.

2. KONTAKT PROVIDERA

S PBZ Card-om je moguće potpisati ugovor za prihvat kartica putem interneta, no prije samog potpisa navedenog ugovora, neophodno je odabrati jednog od Payment Service Provider-a s kojima PBZ Card ima suradnju za pružatelja usluge Payment gateway-a.

Za integraciju je potrebno ugovoriti jednog od IPSP–a. Za naknade pojedine IPSP tvrtke potrebno je kontaktirati njih direktno. koji za usluge integracije platnih stranica zaračunava naknadu.

Ovlašteni davatelji usluge (Internet Payment Gateway Provider) odobreni od strane PBZ Carda:

AgentCash (Five by Five d.o.o.)

Corvus Pay (Corvus info d.o.o.)

ePay (Globaldizajn d.o.o.)

GPN Data (GPN DATA d.o.o.)

mStart (mStart d.o.o.)

MTN.PayMaster (Sistrum d.o.o.)

PayWay (Hrvatski telekom d.d.)

WebPay (Monri Payments d.o.o.)

WSPay (Web Studio d.o.o.) 

 

3. POTPIS UGOVORA S PBZ CARDOM

Proces potpisivanja prihvata kartica od strane PBZ Carda započinje u trenutku kada provider (IPGP) kojeg ste izabrali pošalje u PBZ Card link na testnu stranicu web shopa s pripadajućim podatcima.

PBZ Card provjerava jesu li svi neophodni sadržaji navedeni na stranici te se pristupa potpisivanju Ugovora.

Po potpisanom Ugovoru, Ugovor se unosi u poslovni sustav PBZCarda te se, od Vašem odabranom provideru (IPGP), šalju parametri za aktivaciju web shopa.

Smjernice za iniciranje transakcija upisivanjem podataka o kartici i tzv. MOTO transakcije

Smjernice za prepoznavanje i sprječavanje prijevara ukradenim podacima s platnih kartica na internetskim prodajnim mjestima

Kome su namijenjene ove smjernice?

Ove smjernice namijenjene su svim novim i postojećim ugovornim partnerima − internetskim prodajnim mjestima.

Tko treba biti upoznat sa sadržajem ovih smjernica?

 • odgovorne osobe ugovornih partnera
 • svi djelatnici uključeni u procese prodaje, naplate i informatičkog razvoja internetskog prodajnog mjesta.
 • ostali subjekti koji podržavaju navedene djelatnosti prodajnog mjesta, posebno davatelji usluga internetskog plaćanja (Internet Payment Service Provideri − IPSP).

Zašto je važno postupanje po navedenim smjernicama?

Pridržavanje svih dolje navedenih smjernica i pravila prilikom prihvaćanja plaćanja platnim karticama obvezno je iz sljedećih razloga:

 • smanjenje broja reklamacija
 • smanjenje rizika mogućih zloupotreba i posljedične financijske štete
 • postizanje potrebne sigurnosne, poslovne i regulatorne usklađenosti u kartičnom poslovanju.

Prodajni postupak plaćanja putem PBZ kredita i anuitetne tablice

Kupnju temeljem Ugovora o PBZ potrošačkom kreditu za kartice izdavatelja PBZ Carda d.o.o. mogu ostvariti korisnici osobnih i poslovnih kartica.

Na upit korisnika kartice molimo uručiti sljedeće dokumente:

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. s fizičkim osobama

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama

 

*Od 1. 7. 2021. privremeno je obustavljeno korištenje potrošačkih kredita Privredne banke Zagreb d.d. s otplatom putem Premium Visa osobnih kartica. Više saznajte na poveznici.

Smjernice za prihvaćanje kartica prilikom rezervacije i naplate smještaja

Što ćete sve pronaći u ovim Smjernicama?

 • Postupanje i pravila kod rezervacija ili naplate smještaja unaprijed
 • Kako prepoznati i zaštititi se od transakcija za koje postoje pokazatelji na moguće osporavanje ili kartičnu prijevaru
 • Način isticanja i obavezan sadržaj općih i posebnih uvjeta usluge
 • postupanje kod prepoznavanja sumnjivih ili spornih transakcija
 • Postupanja kod dolaska gosta (check in), za vrijeme boravaka i kod odlaska gosta (check out)

Smjernice za prihvaćanje kartica na Rent a Car prodajnim mjestima

Što ćete sve pronaći u ovim Smjernicama?

 • Postupanje i pravila kod rezervacija ili naplate iznajmljivanja vozila
 • Kako prepoznati i zaštititi se od transakcija za koje postoje pokazatelji na moguće osporavanje ili kartičnu prijevaru
 • Način isticanja i obavezan sadržaj općih i posebnih uvjeta usluge
 • Postupanja preuzimanja vozila i po povratu vozila, naknadna terećenja

Obavezni podaci za internetska prodajna mjesta

Stranice internetske trgovine koja je ovlašteno prodajno mjesto PBZ Carda moraju sadržavati obvezne podatke propisane od strane PBZ Carda.

Informacije koje je potrebno osigurati na stranicama internetske trgovine:

 • točan opis ponuđenih roba i usluga, uključujući valutu transakcije (kune), te informaciju o konverziji, ako su cijene izražene u stranoj valuti
 • točne podatke tvrtke/obrta (naziv, adresa, broj telefona, e-mail adresa, država u kojoj se nalazi prodajno mjesto) na koje se korisnici mogu obratiti za dodatne informacije i u slučaju reklamacija
 • uvjete plaćanja i reklamacija
 • opis načina dostave, izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim odredbama
 • opis načina zaštite povjerljivih podataka i izjavu o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju.

Prodajno mjesto također mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na sudjelovanje u marketinškim akcijama i da ne budu suglasni s davanjem njihovih osobnih podataka na korištenje trećim osobama.

Internetska prodajna mjesta moraju na svojim stranicama osigurati sve potrebne informacije prema ovim uputama:

Informacije o međubankovnim naknadama

Međubankovna naknada je naknada koju izdavatelj naplaćuje od pružatelja usluga prihvaćanja kartica, u slučajevima u kojima prihvatitelj nije ujedno i izdavatelj kartice kojom je izvršena transakcija.
Mastercard®, Visa i UnionPay International su kartične platne sheme u kojima izdavatelji od prihvatitelja kartica preko njihovih platnih sustava naplaćuju međubankovne naknade, dok je American Express® kartična platna shema u kojoj takvi međusobni odnosi ne postoje, već se pojedini pružatelj platnih usluga nalazi u odnosu samo i isključivo s American Express platnom shemom. To utječe na činjenicu da kartična platna shema American Expressa ne poznaje niti primjenjuje međubankovnu naknadu, dok takva naknada postoji u sustavu Mastercard, Visa i UnionPay International kartičnih platnih shema.

Međubankovna naknada ne postoji niti kod transakcija gdje je pružatelj usluge prihvaćanja kartica ujedno i izdavatelj kartice kojom je inicirana transakcija.

Informacije o međubankovnim naknadama za transakcije inicirane na prodajnim mjestima Ugovornog partnera, (i) karticama izdanim na području EEA, koje su regulirane Uredbom (EU) 2015/751 o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica te (ii) karticama izdanim izvan područja EEA, koje nisu obuhvaćene Uredbom, ali su ograničene od strane pojedinih kartičnih platnih shema:

Mastercard detaljne informacije pronađite ovdje.

Visa Europe detaljne informacije pronađite ovdje.

UPITNIK ZA UGOVORNOG PARTNERA / POSLOVNI SUBJEKT I DODATAK UPITNIKU

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

KYC & PEP QUESTIONNAIRES FOR PARTNERS-BUSINESS ENTITIES

MASTERCARD - MANDAT ZA UNOS LOGOTIPOVA U MASTERCARDOVU DIGITALNU BAZU

Od 18. lipnja 2021. na snagu stupa novi Mastercardov mandat za elektroničke kartične transakcije - AN 4398 Revised Standards for a Digital Merchant Logo Requirement. U skladu s ovim mandatom prodajna mjesta su obavezna unijeti službeni logotip svoje tvrtke, odnosno svog brenda u Mastercardovu digitalnu bazu.

Digitalna baza za unos logotipa tvrtke, tj. brenda dostupna je preko web stranice https://logo.ethoca.com. Kontakt podaci i autentikacija e-mail adrese s koje su podaci uneseni bit će revidirana od strane administratora platforme koji pruža uslugu za globalnu kartičnu mrežu, u ovom slučaju za Mastercard.

Maksimalna veličina logotipa je 5 MB, a preporuča se da je logotip u formatu SVG, iako su dopušteni i JPG i PNG formati. Preporuča se da logotip bude u kvadratnom formatu.

Obaveza unosa logotipova u digitalnu bazu uvodi se kako bi se povećala transparentnost transakcija za krajnje korisnike te tako posredno smanjio broj prigovora ili opoziva transakcija. Obogaćene informacije o transakcijama, poput točnog naziva trgovca, adrese i logotipa, korisnicima će se prikazivati u njihovim m-banking aplikacijama te će na taj način korisnici moći lakše prepoznati transakcije koje su napravili.

Program „Digitalna Hrvatska” inicijativa je Vise kojoj je glavni cilj približiti Hrvatsku digitalnom društvu i ubrzati razvoj bezgotovinskog plaćanja. PBZ Card se uključio u ovu inicijativu kako bi pružio podršku hrvatskim obrtnicima i poduzećima kroz širenje na digitalna, kartična plaćanja.

Program je prvenstveno dizajniran za mala i srednja poduzeća i obrtnike koji žele upoznati prednosti digitalnog plaćanja, no mogu mu se pridružiti sve tvrtke i obrtnici u Hrvatskoj koji u posljednjih 12 mjeseci nisu prihvaćali kartična plaćanja.

U sklopu inicijative svaki trgovac koji počne prihvaćati kartična plaćanja besplatno će dobiti POS terminal prvih 6 mjeseci.

 

Više informacija kao i uvjete i odredbe saznajte na visa.com.hr/digitalnahrvatska.

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (Newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku Newslettera ili slanjem poruke na adresu: info@pbzcard.hr.

Kontakti

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Za korisnike Premium Visa kartica


01/ 61 24 422 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Za korisnike Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Autorizacije


Premium Visa kartice

01/ 61 24 400

MasterCard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr https://www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odjel prodaje


Upiti o ugovaranju prihvata kartica

01/ 61 24 499 01/ 63 63 361 prodaja@pbzcard.hr

Odjel upravljanja POS mrežom


Upiti o funkcioniranju POS mreže, izmjena matičnih podataka, dostava slipova, obrazaca kredita i drugih materijala

01/ 61 24 277 01/ 63 20 165 info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija podrške kartičnom poslovanju


Upiti o knjiženju transakcija, plaćanjima i razni financijski upiti

01/ 61 24 433 01/ 63 20 165 prihvatkartica.transakcije@pbzcard.hr
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 01/ 63 63 080 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Službenik za zaštitu osobnih podataka


01/ 63 63 080 zop@pbzcard.hr