O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA NEKRETNINE SIGURNOST PODRŠKA UVJETI POSLOVANJA
MyWay PBZ Card Business Account

Pravila o korištenju internet stranica PBZ Carda

Pravila i propisi za internetsku stranicu PBZ Card d.o.o., Zagreb

PBZ Card zahtjeva od svih posjetitelja internetske stranice ("Stranica") da se pridržavaju sljedećih pravila i propisa. Pristupanjem Stranici potvrđujete primitak i prihvaćanje ovih uvjeta.

 1. VLASNIŠTVO INTERNETSKIH STRANICA

Stranicu su u vlasništvu i pod kontrolom PBZ Carda.

 1. ZAKONI I PROPISI

Pristup korisnika Stranici i korištenje Stranice podliježu svim važećim međunarodnim, federalnim, državnim i lokalnim zakonima i propisima.

 1. AUTORSKO PRAVO/ŽIGOVI

Žigovi, logotipovi i uslužni žigovi („Žigovi") koji su prikazani na Stranici su vlasništvo PBZ Carda i trećih strana. Korisnici ni u koju svrhu ne smiju koristiti Žigove, uključujući, ali ne ograničavajući na, korištenje meta tagova na ostalim stranicama ili internetskim stranicama bez prethodnog pisanog odobrenja PBZ Carda ili treće strane koja je vlasnik Žigova, ovisno o slučaju. Sve informacije i sav sadržaj, uključujući sve postojeće softverske programe koji su dostupni na Stranici ili putem Stranice („Sadržaj"), su zaštićeni autorskim pravom. Korisnicima je zabranjeno mijenjati, umnožavati, distribuirati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, licencirati, izrađivati derivativna djela ili koristiti Sadržaj koji je dostupan na Stranici ili putem Stranice u komercijalne ili javne svrhe.

 1. POVEZIVANJE I POVEZANE INTERNETSKE STRANICE

OVA STRANICA MOŽE OSIGURATI POVEZNICU S DRUGIM STRANICAMA TAKO DA OMOGUĆI KORISNIKU DA OVU STRANICU OSTAVI ZA PRISTUP DOKUMENTIMA TREĆE STRANE ILI TAKO DA UČITA DOKUMENTE NA TU STRANICU PUTEM „INVERZNIH" HIPERPOVEZIVANJA I TEHNOLOGIJE USMJERAVANJA („POVEZANA STRANICA"). PBZ CARD NEMA PRAVO MIJENJATI, AŽURIRATI ILI KONTROLIRATI SADRŽAJ NA POVEZANOJ STRANICI. ČINJENICA DA JE PBZ CARD OSIGURAO POVEZNICU NA STRANICU NIJE POTVRDA, OVLAŠTENJE, SPONZORSTVO NITI PRIDRUŽIVANJE U SVEZI S TOM STRANICOM, NJEZINIM VLASNICIMA ILI NJEZINIM PROUŽATELJIMA USLUGA. NE POSTOJE INHERENTNI RIZICI U POZIVANJU NA KORIŠTENJE ILI POVRAT INFORMACIJA PRONAĐENIH NA INTERNETU, I PBZ CARD TRAŽI OD KORSNIKA DA DOBRO PROUČI I RAZUMIJET TE RIZIKE PRIJE NEGO SE POZOVE NA KORIŠTENJE ILI POVRAT TIH INFORMACIJA NA POVEZANOJ STRANICI.

PBZ Card zabranjuje privremeno pohranjivanje podataka, neovlaštene hipertekstualne poveznice na Stranicu i usmjeravanje dostupnog Sadržaja kroz Stranicu. PBZ Card pridržava pravo spriječiti neovlaštene poveznice ili sheme i PBZ Card isključivo odbija svaku odgovornost za Sadržaj na bilo kojim internetskim stranicama koje su povezane sa Stranicom, osim na svojoj vlastitoj Stranici. Pristup nekim drugim internetskim stranicama koje su povezane sa Stranicom predstavlja vlastiti rizik korisnika.

Korisnik bi trebao biti svjestan toga da Povezane stranice mogu sadržavati pravila i propise, odredbe o zaštiti privatnosti, odredbe o čuvanju povjerljivosti podataka, odredbe o prijenosu osobnih podataka te ostale odredbe koje se razlikuju od odredbi na Stranici. PBZ Card nije odgovoran za te odredbe te izričito odbija svaku odgovornost povezanu s takvim odredbama.

5.NEPOSTOJANJE JAMSTAVA

CJELOKUPNI SADRŽAJ, SVI PROIZVODI I USLUGE NA STRANICI, ILI PRIBAVLJENI S INTERNETSKE STRANICE S KOJOM JE STRANICA POVEZANA („POVEZANA STRANICA") SU DOSTAVLJENI „U POSTOJEĆEM OBLIKU" BEZ IKAKVOG JAMSTVA, NI IZRIČITOG NITI PREŠUTNOG, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, PREŠUTNA JAMSTVA TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVNI TEMELJ, NEKRŠENJE, ZAŠTITU ILI TOČNOST.

OSIM AKO NIJE PREDVIĐENO VAŽEĆIM ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA, PBZ CARD NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK ILI ŠTETU KOJI SU NASTALI USLIJED POUZDAVANJA KORISNIKA U INFORMACIJE DOBIVENE PUTEM STRANICE ILI POVEZANE STRANICE, ILI USLIJED POUZDAVANJA KORISNIKA U PROIZVODE ILI USLUGE DOBIVENE S POVEZANE STRANICE. KORISNIK JE ODGOVORAN ZA PROCJENU TOČNOSTI, POTPUNOSTI ILI KORISNOSTI MIŠLJENJA, SAVJETA ILI DRUGOG SADRŽAJA DOSTUPNOG PUTEM STRANICE ILI DOBIVENOG S POVEZANE STRANICE. MOLIMO, PO POTREBI, ZATRAŽITE SAVJET STRUČNJAKA U SVEZI PROCJENE SPECIFIČNOG MIŠLJENJA, SAVJETA, PROIZVODA, USLUGE ILI DRUGOG SADRŽAJA.

 1. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI ZA KORIŠTENJE STRANICE

PBZ Card izričito odbija svaku odgovornosti (koja se zasniva na ugovoru, šteti, objektivnoj odgovornosti ili drugome) za direktne, indirektne, slučajne, posljedične ili posebne štete iz ili u svezi s pristupom Stranici ili korištenjem Stranice, (čak i ako JE PBZ Card bio obaviješten o mogućnosti takvih šteta), uključujući odgovornost povezanu s virusima koji mogu zaraziti računalnu opremu korisnika.

 1. POVJERLJIVOST KORESPONDENCIJE KORISNIKA

Osim ako nije predviđeno zakonom, PBZ Card će čuvati povjerljivost sve korespondencije korisnika koja sadrži osobne korisničke podatke i koja se prenosi direktno PBZ Cardu. Objave korisnika na forumu ili u sobi za razgovore neće biti zaštićene kao povjerljive. Nadalje, PBZ Card može, bez ikakve odgovornosti, koristiti i slati informacije sadržane u takvim obavijestima (uključujući ideje, koncepte, know-how ili ostalo intelektualno vlasništvo) bilo kojoj trećoj strani, uključujući, ali se ne ograničavajući na, svoje matično društvo, supsidijare i povezana društva u bilo koju svrhu i kako to smatra primjernim te u skladu s važećim zakonom.

 1. OBJAVE

PBZ Card nije odgovoran za kontrolu objava, informacija ili sadržaja („Objave") koje su na Stranici objavili korisnici, niti preuzima odgovornost u svezi s tim Objavama. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, PBZ Card može povremeno pratiti Objave na Stranici te može odbiti prihvatiti i/ili ukloniti Objave koje sadrže:

 • Nezakonite, štetne, prijeteće, uvredljive, uznemirujuće, pogrdne, vulgarne, nepristojne, bogohulne, ekstremističke, rasne, etničke ili na neki drugi način neprikladne dokumente bilo koje vrste, uključujući, ali se ne ograničavajući na, dokumente koji potiču postupanje koje bi predstavljalo kazneno djelo, koji mogu dovesti do građanskopravne odgovornosti ili na neki drugi način krše važeće lokalne, državne, nacionalne ili međunarodne zakone.
 • Reklame ili nagovaranja bilo koje vrste.
 • Poruke koje su objavili korisnici koji se lažno predstavljaju.
 • Osobne podatke, kao što su, poruke u kojima se navode telefonski brojevi, brojevi socijalnog osiguranja, brojevi bankovnog računa, adrese ili podaci o poslodavcu.
 • Poruke od zaposlenika koji nisu predstavnici PBZ Carda, a koji tvrde da govore u ime PBZ Carda i koje sadrže povjerljive informacije o PBZ Cardu.
 • Poruke koje nude neovlašteno skidanje informacija s interneta koje predstavljaju autorsko djelo ili privatne informacije.
 • Višestruke poruke koje je unutar pojedinačnih mapa objavio isti korisnik koji je preformulirao isti smisao.
 • Lančana pisma bilo koje vrste.

  PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Korisnik potvrđuje i slaže se da je dostavljanjem PBZ Cardu osobnih i zaštićenih korisničkih podataka putem Stranice suglasan s prijenosom tih osobnih i zaštićenih korisničkih podatka izvan međunarodnih granica u mjeri potrebnoj za obradu podataka u skladu sa standardnom poslovnom praksom PBZ Carda.

Korisnik bi trebao biti svjestan toga da Povezane stranice mogu sadržavati odredbe o prijenosu osobnih podataka koje se mogu razlikovati od odredbi iz ovog dokumenta. PBZ Card nije odgovoran za takve odredbe i izričito odbija svaku odgovornost vezanu uz takve odredbe.

 1. IZMJENE PRAVILA I PROPISA

PBZ Card pridržava pravo izmjene tih Pravila i propisa u bilo koje doba i smatra se da su korisnici obaviješteni o svim izmjenama ovih Pravila i propisa te da ih smatraju obvezujućima.

 1. KRŠENJE PRAVILA I PROPISA

PBZ Card pridržava pravo iznalaženja pravnih sredstava predviđenih zakonom i u skladu s pravima pravičnosti za kršenje tih Pravila i propisa, uključujući pravo blokiranja pristupa s određene internetske adrese na Stranicu.

 1. PRISTUP PODRUČJIMA ZAŠTIĆENIMA/OSIGURANIMA LOZINKAMA

Pristup i korištenje područja na Stranici koja su zaštićena/osigurana lozinkama su dopušteni samo ovlaštenim korisnicima. Neovlaštene osobe koje namjeravaju pristupiti tim područjima Stranice bit će podvrgnuti istrazi.

 1. SUDSKA NADLEŽNOST/MJERODAVNO PRAVO

Na ova Pravila primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.

 

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (Newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku Newslettera ili slanjem poruke na adresu: info@pbzcard.hr.

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Za korisnike Premium Visa kartica


01/ 61 24 422 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Za korisnike Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Autorizacije


Premium Visa kartice

01/ 61 24 400

MasterCard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr https://www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odjel prodaje


Upiti o ugovaranju prihvata kartica

01/ 61 24 499 01/ 63 63 361 prodaja@pbzcard.hr

Odjel upravljanja POS mrežom


Upiti o funkcioniranju POS mreže, izmjena matičnih podataka, dostava slipova, obrazaca kredita i drugih materijala

01/ 61 24 277 01/ 63 20 165 info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija podrške kartičnom poslovanju


Upiti o knjiženju transakcija, plaćanjima i razni financijski upiti

01/ 61 24 433 01/ 63 20 165 prihvatkartica.transakcije@pbzcard.hr
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 01/ 63 63 080 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Službenik za zaštitu osobnih podataka


01/ 63 63 080 zop@pbzcard.hr