O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA NEKRETNINE SIGURNOST PODRŠKA UVJETI POSLOVANJA
MyWay PBZ Card Business Account

E-račun

E-račun je digitalna usluga PBZ Carda, kojom korisnik umjesto papirnatih računa/izvadaka poštom za odabranu karticu ili kartice dobiva račun/izvadak na prijavljenu adresu elektroničke pošte (e-mail).

Usluga E-račun dostupna je, bez posebne naknade, osnovnim korisnicima osobnih kartica izdavatelja PBZ Carda.

Uslugu E-račun moguće je aktivirati:

 • unutar MyWay mobilne i MyWay web aplikacije 
 • pozivom na broj 01/ 612 44 22 
 • prilikom ispunjavanja pristupnice u kategoriji "dostava računa" odabirom opcije E-mail (E-račun)
 • slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@pbzcard.hr, uz navođenje OIB-a i kartice za koju se želi aktivirati usluga
 • popunjavanjem online obrasca koji možete pronaći OVDJE.

Sadržaj E-računa u potpunosti je istovjetan računu/izvatku u papirnatom obliku.

Uputa za dodavanje certifikata

1. Učitavanje ažurne verzije "PBZCard E-racun" certifikata:

 • U preglednik (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,...) unesite adresu https://www.pbzcard.hr/media/212961/pbzcard-e-racun-certifikat-11-2022.cer
  (ili kliknite na link)

Slika 1 - Internet Explorer 11 - učitavanje certifikata

 • Pohranite privitak na računalo (prijedlog je radna površina)

Slika 2- Pohrana certifikata na radnu površinu (desktop)

2. Dodavanje certifikata u Adobe Reader DC:

 • Pokrenite Adobe Reader preglednik (ili iz Start izbornika ili otvaranjem pdf dokumenta)
 • Birajte u izborniku:

I. Uređivanje (Edit) -> Preference (Preferences) (ili kraticom na tipkovnici: CTRL + K)

Slika 3- Izbornik za preference (postavke)

II. U lijevom izborniku birajte opciju Potpisi (Signatures)

III. U desnom dijelu ekrana birajte opciju Više u poglavlju Identiteti i pouzdani certifikati

Slika 4- Potpisi (digitalni)

 • Ekran Postavke za digitalni ID i pouzdane certifikate

I. U lijevom dijelu ekrana odaberite opciju Pouzdani certifikati

II. U desnom dijelu ekrana birajte opciju Uvez

III. Na ekranu "Odaberite kontakte za uvoz" birajte opciju Pregledaj

IV. Pronađite i odaberite datoteku pohranjenu u drugom koraku (PBZCard.Services.cer) i birajte opciju Otvori (Open)

Slika 5 - Postupak uvoza novog certifikata

V. Odaberite uvezeni Kontak (PBZCard E-racun) i zatim u donjem dijelu ekrana (Certifikati) odaberite ponuđen certifikat naziva PBZCard E-racun

Slika 6 - Odabir certifikata

VI. Kliknite na opciju Smatraj pouzdanim

VII. Označite opciju "Koristi ovaj certifikat kao pouzdan korijen" i "Certificirane dokumente" te birajte opciju U redu

Slika 7 - Dodavanje pouzdanog certifikata

VIII. Kliknite na Uvezi

Slika 8 - Uvoz certifikata

IX. Poruka "Uvoz kontakta 'PBZCard E-racun' uspjelo. 1 certifikata uvezeno je i dodano u 'PBZCard E-racun'." o uspješnom učitavanju certifikata

Slika 9- Poruka o uspješnom uvozu

X. S U redu zatvorite prozor

XI. Klikom na X zatvorite prozor

XII. S U redu zatvorite prozor

3. Provjera: uspješno učitan certifikat:

Slika 10 - Detalji o certifikatu te valjanost

4. Poruka o valjanom certifikatu u Adobe Reader DC

Slika 11 - Poruka o valjanosti certifikata

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (Newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku Newslettera ili slanjem poruke na adresu: info@pbzcard.hr.

Kontakti

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Za korisnike Premium Visa kartica


01/ 61 24 422 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Za korisnike Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Autorizacije


Premium Visa kartice

01/ 61 24 400

Mastercard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr https://www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odjel prodaje


Upiti o ugovaranju prihvata kartica

01/ 61 24 499 01/ 63 63 361 prodaja@pbzcard.hr

Odjel upravljanja POS mrežom


Upiti o funkcioniranju POS mreže, izmjena matičnih podataka, dostava slipova, obrazaca kredita i drugih materijala

01/ 61 24 277 01/ 63 20 165 info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija podrške kartičnom poslovanju


Upiti o knjiženju transakcija, plaćanjima i razni financijski upiti

01/ 61 24 433 01/ 63 20 165 prihvatkartica.transakcije@pbzcard.hr
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 01/ 63 63 080 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Službenik za zaštitu osobnih podataka


01/ 63 63 080 zop@pbzcard.hr