O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA NEKRETNINE SIGURNOST PODRŠKA UVJETI POSLOVANJA KONTAKTI
MyWay Nexi Business Account

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Amex voli tenis: memory igrica"

(u daljnjem tekstu: Pravila)

ČLANAK 1. ORGANIZATOR

PBZ Card d.o.o., Radnička cesta 44, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 28495895537 (u daljnjem tekstu: Organizator) ovim putem javno objavljuje pravila za nagradni natječaj koji će se odvijati sukladno odredbama ovih Pravila i primjenjivih propisa kojima se uređuje javno obećanje nagrada (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj). Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 

ČLANAK 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju: 16. 07. – 24. 07. 2016.

Svrha Nagradnog natječaja je promoviranje PBZ Carda.

Nagradni natječaj odnosi se na odabranu lokaciju unutar Republike Hrvatske.

 

ČLANAK 3. PODRUČJE PROMOCIJE

Nagradni natječaj provodit će se na lokaciji ATP turnira u Umagu.

 

ČLANAK 4. VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Sudionicima Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručene sljedeće nagrade:

Nagrada

Količina

Putovanje za dvije osobe u New York, povratna avio karta + 4 noćenja s doručkom i posjet US Openu prema raspoloživosti*

*Vrijednost nagrade se procjenjuje na 20.000 kuna/ cijena može varirati ovisno o cijeni avionskih karata za navedenu destinaciju u raspoloživom terminu; O terminu korištenja nagrade organizator će dobitnika obavijestiti najkasnije do 15.08.2016.

1

 

ČLANAK 5.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe, punoljetne osobe, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

 

ČLANAK 6.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je na interaktivnom citylightu odigrati memory igricu, odnosno otkriti sve parove u vremenu od 45 sekundi. Za interakciju je potrebno rukom dotaknuti polja. Sudionik može igricu igrati više puta, sve dok uspješno ne otkrije sve parove.

Nakon uspješno odigrane Igrice, Sudionik upisuje osobne podatke u obrazac, uključujući svoju e-mail adresu putem koje će biti obaviješten o eventualnom dobitku po završetku nagradnog natječaja. Ako se jedna e-mail adresa prijavi više puta bilježi se samo najbolji rezultat.

Svaki Sudionik ulazi na Top listu koja rangira igrače prema vremenu u kojem su odigrali igricu. Nakon što natječaj završi (odgovara vremenu zakupa CL) zatvara se Top lista i najbolji igrač na listi osvaja vrijednu nagradu.

Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi, u protivnom Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika. Više Sudionika s istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim Sudionikom.

Ime dobitnika bit će objavljeno na Facebook stranici American Express Hrvatska (https://www.facebook.com/AmericanExpressHrvatska/) do 15.8.2016.

Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila.

 

ČLANAK 7.

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade biti će obaviješten o dobitku do 29.7.2016. godine na prijavljenu e-mail adresu.

Kako bi korisnici ostvarili svoje pravo preuzimanja nagrade, morati će odgovoriti na mail s potvrdom nagrade u roku od 5 dana; u protivnom se odabire sljedeći dobitnik na listi.

Dobitnik će biti kontaktiran telefonski i obaviješten da preuzme nagradu u poslovnici PBZ Carda d.o.o, Radnička cesta 44, Zagreb. Nagrada se može preuzeti  najkasnije 30 dana nakon završetka Nagradnog natječaja u kojem je Sudionik osvojio nagradu.

Preuzimanjem nagrade i Potvrde o primitku nagrade, odnosno protekom rokova za prijavu podataka za dostavu nagrade, odnosno ne preuzimanjem nagrade iz bilo kojeg razloga, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

 

ČLANAK 8.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Igrica sadrži mehanizme zaštite protiv varanja koji uključuju no nisu ograničeni na: praćenja Sudionika u aktivnostima u Igrici, ograničenje aktivnosti pojedinog Sudionika koji pristupa Igrici, ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata.

Ukoliko se tokom trajanja i po završetku Nagradnog natječaja zapaze neregularnosti u ponašanju Sudionika u Nagradnom natječaju i ostvarenim rezultatima te se pokaže opravdana sumnja da je isti u svrhu postizanja rezultata postupao na način koji nije dozvoljen Pravilima, Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika.

Sve aktivnosti Sudionika koje se temeljem opravdane sumnje pokažu kao neregularne tumačit će se kao direktno kršenje Pravila te Organizator zadržava pravo tom Sudioniku onemogućiti daljnji pristup Igrici, odnosno diskvalificirati Sudionika.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku izbrisati iz Igrice sve podatke i rezultate onih Sudionika koji će postići rezultate nestandardnim interakcijama s Igricom koje su zabranjene.

 

ČLANAK 9.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Dobitnik prihvaća Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaje da se njegovo ime i adresa mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

ČLANAK 10.

MALOLJETNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske. Za sudjelovanje maloljetne osobe suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati. Nakon odigrane igre, u podatke o igraču se upisuju podaci o staratelju/skrbniku maloljetne osobe te ista osoba, prema i u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske dalje odlučuje o primitku te korištenju nagrade.

 

ČLANAK 11.

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

ČLANAK 12.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

ČLANAK 13.

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove osobne podatke, i to samo one podatke potrebne za preuzimanje nagrade, a to su isključivo: ime, prezime, adresa, adresa elektroničke pošte te broj mobitela.

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka sudionika u roku mjesec dana od završetka nagradnog natječaja.

 

ČLANAK 14.

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službenih web stranica Organizatora.

 

U Zagrebu, 1. srpnja, 2016.

Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena na Web stranici organizatora www.pbzcard.hr.

 

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku newslettera ili putem web forme koja se nalazi ovdje. Napominjemo da će odjava biti aktivna najkasnije unutar sedam radnih dana od zaprimanja.

Kontakti

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Za korisnike PBZ Card Premium Visa kartica


01/ 61 24 422

Radno vrijeme Kontakt centra: od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati; subotom od 8 do 16 sati.

Za korisnike PBZ Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333

Autorizacije


Premium Visa kartice

01/ 61 24 400

Mastercard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr https://www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Ugovaranje prihvaćanja kartica


PBZ Card d.o.o.

01/ 61 24 499 prodaja@pbzcard.hr

Operativna podrška


Nexi Croatia d.o.o.

01/ 61 24 277 info.prodajnamjesta@nexigroup.com

Podrška u knjiženju i obradi transakcija


Nexi Croatia d.o.o.

01/ 61 24 433 prihvatkartica.transakcije@nexigroup.com
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Službenik za zaštitu osobnih podataka


zop@pbzcard.hr