O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA NEKRETNINE SIGURNOST PODRŠKA UVJETI POSLOVANJA KONTAKTI
MyWay PBZ Card Business Account

PBZ Card d.o.o. donosi Pravila kreativnog natječaja „Manje papirologije za više ekologije”

Članak 1. 

Priređivač priređuje kreativni natječaj „Manje papirologije za više ekologije” (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) u cilju promocije Premium Visa kartica.  

Članak 2. 

Kreativni natječaj se održava u razdoblju od 3. do 10. 10. 2022. godine. Korisnici trebaju: 

  • odgovoriti na nagradno pitanje: kako se zove digitalna usluga PBZ Carda namijenjena osnovnim korisnicima osobnih Premium Visa kartica koja im omogućava da račune dobivaju na prijavljenu e-mail adresu i
  • ispuniti kreativni zadatak: napisati tekst od maksimalno 1.000 znakova (uključujući razmake) u kojem će opisati svoj nezaboravni šumski izlet. 

Naime, zamislite da ste upravo dobili kuvertu u kojoj se nalazi račun koji trebate platiti. Otvorite kuvertu na vrhu, izvadite račun, pogledate, platite i nakon toga dio računa bacite u spremnik za papir, a dio pohranite na mjesto gdje čuvate plaćene račune. Pritom ne razmišljate previše o brojkama koje stoje iza tog jednog komada papira. No, što ako Vam kažemo da ovog trenutka na svijetu živi blizu osam milijardi ljudi i da veliki dio njih svakodnevno koristi papirnate račune te da su samo za papirnate račune potrebne tisuće i tisuće tona papira. Da bi se proizvela jedna tona papira potrebno je srušiti četiri stabla te pritom potrošiti 200 000 litara vode i 4600 kWh energije. Ove godine je zauvijek nestalo preko tri milijuna hektara šume, a dok ovo čitate upravo nestaje još jedan. Sve je u našim rukama. Smanjimo li potrošnju papira, povećat ćemo broj stabala i spasiti šume. A ako spasimo šume, imat ćemo više mjesta za nezaboravne izlete u prirodu.

Kreativni natječaj traje do ponoći 10. 10. 2022. godine, a tri korisnika koji točno odgovore na nagradno pitanje i pošalju najkreativnije odgovore za nagradu će dobiti po:

  • 1 Premium Visa sklopivi kišobran, 1 Premium Visa dekicu i 1 Müller darovnu karticu u vrijednosti od 100,00 kuna. 

Korisnici odgovor na nagradno pitanje i kreativni zadatak trebaju poslati na e-mail adresu: vijesti@pbz.hr najkasnije do ponoći 10. 10. 2022. godine. Uz rješenje zadatka korisnici navode svoje ime i prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu. U zadatku se biraju tri dobitnika nagrada. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena u četvrtak, 13. 10. 2022. godine nakon 14 sati na web stranici PBZ Carda (www.pbzcard.hr).

Članak 3.

Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju i pravo na nagradu imaju korisnici Premium Visa kartica u Republici Hrvatskoj. Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju ostvaruje se slanjem točnog odgovora na nagradno pitanje i odgovora na kreativni zadatak, uključujući ime i prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu korisnika na e-mail: vijesti@pbz.hr. Prijava koja ne sadrži sve navedene podatke smatrat će se nevažećom.

Najkreativnije rješenje prema ocjeni priređivača natječaja bit će nagrađeno u vrijeme definirano propozicijama. Korisnik može osvojiti najviše jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo isključenja korisnika iz natječaja. Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

  • prijavljivanje komentara koji nisu autorski ili za koje se nema pravo korištenja
  • prijavljivanje komentara ili fotografije uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima se spominju javne osobe, ističu vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi.

Priređivač Kreativnog natječaja zadržava pravo konačne odluke o diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Članak 4.

Sudionik koji sudjeluje u Kreativnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila te je suglasan s ovim pravilima i uvjetima korištenja.

Članak 5.

U Kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i njihova uža obitelj.

Članak 6.

Priređivač Kreativnog natječaja odabire tri (3) dobitnika nagrada. Ukupan fond nagrada za Kreativni natječaj sastoji se od: 3x1 Premium Visa sklopivog kišobrana, 3x1 Premium Visa dekice i 3x1 Müller darovne kartice u vrijednosti od 100,00 kuna.

Svaki pojedini poklon paket sastoji se od:

  • 1 Premium Visa sklopivog kišobrana, 1 Premium Visa dekice i 1 Müller darovne kartice u vrijednosti od 100,00 kuna.

Nagrade nisu prenosive niti zamjenjive za neke druge nagrade niti za njihovu novčanu protuvrijednost.

Članak 7.

Imena dobitnika bit će objavljena u četvrtak, 13. 10. 2022. godine nakon 14 sati na web stranici PBZ Carda (www.pbzcard.hr), a PBZ Card će i e-mailom obavijestiti dobitnike.

Članak 8.

Nagrade će biti poslane dobitnicima preporučenom poštom najkasnije u roku od 7 dana od objave dobitnika na adresu navedenu u prijavi. Ako dobitnici nagrade iste ne preuzmu, bit će pozvani da iste preuzmu u prostorijama priređivača u daljnjem roku od 7 dana. Ako dobitnici ni u naknadnom roku ne podignu nagradu, gube pravo na istu.

Članak 9.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitnicima nagrade.

Članak 10.

U slučaju da se na Kreativni natječaj uključi samo jedan sudionik, tom će se sudioniku dodijeliti jedan poklon paket.

Članak 11.

Kreativni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Kreativnog natječaja biti obaviješteni putem eVijesti ili web stranica PBZ Carda. Organizator zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja.

Članak 12.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka (imena i prezimena) i ovlašćuju Priređivača da u svrhu provedenog nagradnog natječaja i javne objave rezultata nagradnog natječaja, koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili materijala vezanih uz Kreativni natječaj.

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku newslettera ili putem web forme koja se nalazi ovdje. Napominjemo da će odjava biti aktivna najkasnije unutar sedam radnih dana od zaprimanja.

Kontakti

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Za korisnike PBZ Card Premium Visa kartica


01/ 61 24 422

Za korisnike PBZ Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333

Autorizacije


Premium Visa kartice

01/ 61 24 400

Mastercard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr https://www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Ugovaranje prihvaćanja kartica


PBZ Card d.o.o.

01/ 61 24 499 prodaja@pbzcard.hr

Operativna podrška


Nexi Croatia d.o.o.

01/ 61 24 277 info.prodajnamjesta@nexigroup.com

Podrška u knjiženju i obradi transakcija


Nexi Croatia d.o.o.

01/ 61 24 433 prihvatkartica.transakcije@nexigroup.com
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Službenik za zaštitu osobnih podataka


zop@pbzcard.hr