Marketinška suradnja

Iskoristite oglašavanje putem promidžbenih materijala PBZ Carda.

PBZ Card poslovnim partnerima omogućava pristup najkvalitetnijoj bazi korisnika kartica u zajedničkim marketinškim akcijama, kroz niz marketinških kanala (leci, poruke na fakturi, SMS i e-mail poruke, web objave i slično).

PBZ Card u svojim promidžbenim materijalima promovira isključivo robu/usluge koje se mogu platiti karticom (osim u iznimnim slučajevima kada se radi o takvoj robi/uslugama koje se nikad ne plaćaju karticom - npr. tiskarske usluge, bankovne usluge i sl.)

Svako korištenje promidžbenih materijala PBZ Carda potrebno je dogovoriti najmanje dva mjeseca prije planirane objave.

Kontaktirajte nas za sve detaljne informacije i cijene.