O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA NEKRETNINE SIGURNOST PODRŠKA UVJETI POSLOVANJA KONTAKTI
MyWay PBZ Card Business Account

Usklađenje financijskih obveza

Koje su pogodnosti i prednosti urednog ispunjenja obveza?

Kako bi Korisnici ostvarili pravo na mnoge pogodnosti i usluge koje su na raspolaganju u PBZ Cardu d.o.o. i u cijeloj PBZ Grupi kao npr. nesmetano korištenje kartice, odnosno plaćanje roba i usluga, mogućnost podizanja gotovog novca, mogućnost izdavanja novih proizvoda, mogućnost usklađivanja limita potrošnje u skladu s potrebama Korisnika, sakupljanje i korištenje Premium Rewards bodova, kao i nagradnih milja iz Miles&More programa, mogućnost realizacije gotovinskih i potrošačkih kredita za korisnike Visa Premium kartica, mogućnost realizacije svih vrsta kredita u PBZ d.d., ugovaranje leasinga kao i mnoge druge trebali bi:

 • svoje mjesečne račune podmirivati u roku dospijeća jer tako osiguravaju status urednog korisnika,
 • uredno ispunjavati obveze prema svim članicama PBZ Grupe (krediti, kreditne kartice, prekoračenje po tekućem računu, rata leasinga).

Kada se smatra da je Korisnik neuredan u ispunjenju obveza?

Smatra se da je Korisnik kartice neuredan u ispunjenju obveza u sljedećim slučajevima:

 • trenutkom dospjelih, a nepodmirenih obveza po Kartici, tj. kašnjenjem u plaćanju,
 • trenutkom dospjelih, a nepodmirenih obveza koje Korisnik kartice kao klijent i/ili s njime povezana osoba ima prema nekoj od članica PBZ Grupe, neovisno o urednosti ispunjenja obveza po Kartici.
 • ugovaranjem kredita za obročnu otplatu umanjenog ili ukinutog iznosa prekoračenja po tekućem računu

Koje su posljedice neurednog ispunjenja obveza ?

Neurednim ispunjenjem obveza Korisnik ulazi u status neispunjavanja obveza koji za posljedicu ima:

 • ograničenje korištenja Kartice i njenih funkcionalnosti u cijelosti,
 • može predstavljati razlog za raskid Okvirnog ugovora o korištenju Kartice ako Korisnik kartice i/ili s njime povezana osoba kasni u podmirivanju financijskih obveza prema PBZ Cardu i/ili članicama PBZ Grupe više od 90 dana uzastopno te je iznos ukupnog duga po svim financijskim obvezama u PBZ Cardu i/ili članicama PBZ Grupe veći od 100 EUR (materijalno značajan dug) i veći od 1% ukupnih financijskih obveza Korisnika prema PBZ Grupi (krediti, prekoračenja, kreditne kartice i dr.),
 • ograničenje pojedinih financijskih usluga u PBZ Cardu i PBZ Grupi u određenom vremenskom razdoblju, npr. ograničeno korištenje obročne otplate karticom na prodajnim mjestima, smanjenje ili ukidanje odobrenog iznosa prekoračenja te nemogućnost odobrenja kredita.

Kako se i kada može ponovno steći status urednosti u podmirivanju obveza?

Za ponovno stjecanje statusa ispunjavanja obveza (urednosti) potrebno je kontinuirano ispunjavanje svih dospjelih financijskih obveza Korisnika Kartice i povezanih osoba  plaćanjem u rokovima dospijeća svake pojedine obveze prema članicama PBZ Grupe (račun za Karticu/e, rata kredita, rata leasinga itd.) u kontinuiranom razdoblju od najmanje 90 dana.

U navedenom razdoblju od 90 dana bit će ograničeno korištenje Kartice i njezinih funkcionalnosti koje može ostati na snazi i nakon stjecanja statusa urednog ispunjavanja obveza ako ponovljena procjena rizika ukazuje na vjerojatnost da Korisnik Kartice neće moći i ubuduće ispunjavati svoje financijske obveze prema članicama PBZ Grupe u roku dospijeća. Pri ponovnoj procjeni rizika uzimaju se u obzir visina i stabilnost prihoda, kreditna izloženost, trenutna i povijesna urednost ispunjavanja ugovornih obveza prema članicama PBZ Grupe i drugi čimbenici koji mogu utjecati na povećanje rizika i uredno ispunjavanje ugovornih obveza prema članicama PBZ Grupe.

Kako osigurati urednost u ispunjenju obveza?

Kako bi Korisnik u svakom trenutku osigurao urednost u ispunjenju svojih obveza prema PBZ Cardu i PBZ Grupi predlaže se poduzimanje sljedećih radnji:

 • provjera datuma dospijeća na računu i podmirenje računa na dan dospijeća,
 • provjera odgovara li dospijeće računa po Kartici datumu uplate redovitih primanja Korisnika te odabir datuma izrade mjesečnog računa odnosno razdoblje plaćanja koje Korisniku najbolje odgovara. Datum dospijeća Korisnik može promijeniti putem Pitajte nas! ili telefonom na broj 01 612 44 22,
 • korištenje usluge E-račun – Korisnik ne treba čekati poštara da donese račun, već isti može primiti na svoju e-mail adresu, a za aktivaciju je dovoljno nazvati Kontakt centar PBZ Carda ili se prijaviti putem besplatne MyWay usluge,
 • praćenje potrošnje po kartici putem MyWay usluge,
 • ugovaranje SEPA izravnog terećenja po tekućem računu za plaćanje mjesečnih računa po kartici,
 • provjera iznosa nepodmirenih obveza i statusa urednosti u podmirivanju obveza prema članicama PBZ Grupe u poslovnicama Privredne banke Zagreb.

 

Napomene:

PBZ Grupu čine PBZ d.d., PBZ Card d.o.o. i PBZ Leasing d. o. o.

Povezana osoba u smislu neispunjenja obveza je obrt u vlasništvu Korisnika kartice kao i korisnik kredita/leasinga odobrenog u nekoj od članica PBZ Grupe po kojem Korisnik Kartice ima status sudužnika. Učinak širenja statusa neispunjavanja obveza primjenjuje se u smjeru dužnik → sudužnik, tj. dužnik može dovesti sudužnika u status neispunjavanja obveza.

Više informacija o MyWay usluzi možete pronaći ovdje.

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku newslettera ili putem web forme koja se nalazi ovdje. Napominjemo da će odjava biti aktivna najkasnije unutar sedam radnih dana od zaprimanja.

Kontakti

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Za korisnike PBZ Card Premium Visa kartica


01/ 61 24 422

Za korisnike PBZ Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333

Autorizacije


Premium Visa kartice

01/ 61 24 400

Mastercard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr https://www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Ugovaranje prihvaćanja kartica


PBZ Card d.o.o.

01/ 61 24 499 prodaja@pbzcard.hr

Operativna podrška


Nexi Croatia d.o.o.

01/ 61 24 277 info.prodajnamjesta@nexigroup.com

Podrška u knjiženju i obradi transakcija


Nexi Croatia d.o.o.

01/ 61 24 433 prihvatkartica.transakcije@nexigroup.com
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Službenik za zaštitu osobnih podataka


zop@pbzcard.hr