Upute za prodajna mjesta

Na ovim stranicama nalaze se upute i smjernice za prihvaćanje plaćanja karticama za prodajna mjesta, ugovorne partnere PBZ Carda. Prodajna mjesta PBZ Carda pridržavaju se svih navedenih uputa i smjernica s ciljem da smanje i izbjegnu prigovore kupaca, zadrže potrebnu sigurnosnu, poslovnu i regulatornu usklađenost u kartičnom poslovanju i umanje rizik neovlaštenih transakcija. Prema navedenim uputama i smjernicama prodajna mjesta provode stalnu edukaciju svojih novih i postojećih djelatnika i rukovoditelja.

Što ćete sve pronaći u uputama i smjernicama na ovim stranicama?

  • opće smjernice i pravila za prihvaćanja kartica na prodajnim mjestima PBZ Carda
  • posebna pravila prihvaćanja plaćanja za specifične djelatnosti, vrste transakcija ili kanale prihvata
  • načine provjere i kontrole kartica i njihovih korisnika i postupanje kod prepoznavanja sumnjivih ili spornih transakcija
  • načine izbjegavanja nepotrebnih reklamacija
  • obavezne načine zaštite kartičnih podataka i postupanja prodajnog mjesta s kartičnim podacima

 

 

Upute i smjernice za rad prodajnih mjesta PBZ Carda