Kontakti

PBZ Card d.o.o.
Radnička cesta 44, 10000 Zagreb
tel.: 01/ 61 24 422
faks: 01/ 61 19 351

 

Kontakti za korisnike kartica:

Za korisnike American Express kartica
telefon: 01/  61 24 422
faks:  01/ 61 19 351
e-mail: info@pbzcard.hr

Za korisnike Mastercard i Visa kartica
telefon: 01 / 48 91 333
faks:  01/ 61 19 351
e-mail: info@pbzcard.hr

Autorizacije
American Express kartice, 
telefon: 01/ 61 24 400
MasterCard i Visa kartice,
telefon: 01/ 48 91 333

PBZ Card Travel American Express:
Aranžmani tel: 01/ 612 42 22
Avio karte tel: 01/ 612 42 23
faks: 01/ 636 30 99

travel@pbzcard.hr
www.pbzcard-travel.hr

 

Kontakti za poslovne partnere:

Direkcija upravljanja prodajnom mrežom
podrška ugovornim prodajnim mjestima
telefon : 01/ 61 24 433, faks: 01/ 63 20 165
e-mail: info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija prodaje
ugovaranje prihvata i komercijalni uvjeti
telefon: 01/ 61 24 499, faks: 01/ 63 63 361
e-mail: prodaja@pbzcard.hr

 

Ljudski resursi:

faks: 01/ 63 63 080
e-mail: posao@pbzcard.hr

Odnosi s medijima:

telefon: 01/ 63 63 077, faks:  01/ 63 63 080
e-mail: pr.pbzcard@pbz.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

faks: 01/ 63 63 080
e-mail: zop@pbzcard.hr