Zajednička marketinška suradnja

Poslovnim partnerima omogućavamo pristup najkvalitetnijoj bazi korisnika kreditnih i debitnih kartica u zajedničkim marketinškim akcijama, kroz niz marketinških kanala (leci, poruke na fakturi, SMS i e-mail poruke, web objave i slično).