Rječnik pojmova

Pogledajte naš rječnik pojmova.

Acquirer

Prihvatitelj kartica, banka ili kartična kuća ovlaštena od strane American Express, MasterCard i Visa globalnih kartičnih kuća za sklapanje ugovora o prihvaćanju kartica na prodajnim mjestima. PBZ Card se na hrvatskom tržištu pojavljuje kao kartična kuća - Acquirer i sklapa ugovore za prihvat American Express, MasterCard, Maestro i Visa kartica za fizička i internetska prodajna mjesta.

AEGNS

American Express Global Network Services, globalna kartična kuća zadužena za koordinaciju, kvalitetu usluge marketing i poslovanje svih franšiza (tj. non-proprietary ureda) za American Express kartice. PBZ Card je jedini nositelj licence za izdavanje i prihvat American Express kartica na hrvatskom tržištu.

Affinity kartica

Strukovna kartica, koju mogu dobiti samo članovi neke strukovne, neprofitne udruge ako ujedno zadovolje i ostale kriterije odobravanja kartice. Affinity karticom se identificira pripadnost članova određenoj udruzi ili profesiji, mogu imati neke specifične povlastice za plaćanje određene vrste roba ili usluga, takvom karticom, a dio provizije od plaćanja tom karticom usmjerava se u korist dotične udruge ili organizacije.

Approval code

Predstavlja broj odobrenja uspješno autoriziranog utroška u procesu autorizacije kartice.

ATM

Skraćenica od Automated Teller Machine odnosno bankomat, bankovni uređaj za podizanje gotovine. Privredna banka Zagreb putem razgranate mreže svojih bankomata omogućuje korisnicima kartica siguran, brz i jednostavan pristup novcu 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini.

Autorizacija

Proces odobravanja utroška prilikom kupnje karticom na prodajnim mjestima.

Batch

Prijenos skupa transakcija odnosno prometa s POS terminalskog uređaja u određenom vremenskom razdoblju.

Billing adresa

Predstavlja adresu računa na koju se korisniku kartice šalju računi i predstavlja osnovnu adresu korisnika kartice.

BIN

Bank Identification Number, šesteroznamenkasti identifikacijski broj izdavača kartica za određeno tržište, a sastoji se od prvih šest znamenaka broja kartice. Naprimjer za American Express kartice 3775 predstavlja BIN za sve American Express kartice izdane na hrvatskom tržištu.

Business kartica

Poslovna kartica koja se izdaje pravnim osobama, odnosno zaposlenicima određene tvrtke za podmirivanje troškova za poslovne potrebe.

Cash advance

Podizanje gotovine karticom na POS terminalskom uređaju u poslovnicama banke.

Charge kartica

Kartica s odgođenim plaćanjem. Korisnik dobiva mjesečne račune s označenim datumom dospijeća, sa svim troškovima napravljenim u razdoblju obračuna i s priloženom uplatnicom, pri čemu se iznos fakture mora platiti odmah i u cijelosti.

Co-Branded kartica

Kartica izdana u suradnji s većim strateški važnim partnerom radi poticanja potrošnje u partnerovom segmentu. Pritom su korisnici tih kartica manjim nagradama ili popustima poticani na plaćanje takvom karticom na prodajnim mjestima partnera, a sama kartica može se koristiti i na svim ostalim prodajnim mjestima.

CRM

Customer Relationship Management, predstavlja poslove unapređivanja odnosa s korisnicima.

Customer Loyalty

Predstavlja lojalnost odnosno vjernost korisnika jednom brendu npr. kartici, a postiže se stalnim podizanjem kvalitete samog proizvoda i usluge koja ga prati.

Debitna kartica

Kartica vezana uz račun u banci, utrošci se skidaju s računa za koji je vezana kartica u momentu plaćanja, odnosno nastanka transakcije, a limit potrošnje ovisi o sredstvima raspoloživim na računu uz koji je ista vezana.

Direct mail

Jedan od tradicionalnih marketinških kanala komunikacije s korisnicima. U kartičnoj industriji sastoji se od slanja informacija o prednostima koje nudi pojedina kartica, ponuda, pristupnica i informativnih letaka poštom na adrese postojećih i potencijalnih korisnika.

Efektivna kamatna stopa (EKS)

Cijena koštanja kredita, sastoji se od godišnje kamatne stope i ostalih naknada koje se zaračunavaju prilikom realizacije i otvaranja kredita.

Embossirana kartica

Kartica na kojoj je broj kartice reljefno ispisan, odnosno brojevi su ispupčeni, a izrađuje se posebnim strojem metodom embossiranja.

Expiry date

Datum isteka kartice do kojeg je kartica valjana. Otisnut je na prednjoj strani kartice kao oznaka mjeseca i godine, a važi do zadnjeg dana navedenog mjeseca. Na kartici otisnut pod nazivom 'Valid thru'.

GPRS

General Packet Radio Service protokol koji omogućava prijenos podataka bežičnim putem kroz GSM mrežu.

GPRS POS

Mobilni POS terminalski uređaj za autorizaciju utrošaka. Radi sa SIM karticom koja treba imati omogućenu GPRS uslugu.

Imprinter

Uređaj kojim su se ručno uzimali otisci kartice na prodajnom mjestu prilikom plaćanja karticom, poznat i pod kolokvijalnim nazivom "pegla". Iako se i danas ponekad koristi, gotovo je u potpunosti zamijenjen POS terminalskim uređajima.

IOS

Otvorena stavka, financijski dokument koji sadrži knjiženja faktura (SOC-ova, obračuna) čija plaćanja tek dospijevaju.

IP

Skraćenica za Internet Protocol, a predstavlja slijed pravila za komunikaciju između izvora i korisnika preko internetske mreže.

IP POS

POS terminalski uređaj koji radi preko interneta, odnosno povezan je na IP komunikacijsku infrastrukturu partnera.

Issuer

Izdavatelj kartica, banka ili kartična kuća ovlaštena od strane American Express, MasterCard i Visa globalnih kartičnih kuća za izdavanje kartica na lokalnom tržištu. PBZ Card se na hrvatskom tržištu pojavljuje kao kartična kuća Issuer i izdaje široku paletu American Express, MasterCard, Maestro i Visa kartica s raznim pogodnostima prilagođenim za korisnike kartica.

IVR

Interactive Voice Response dio je opreme suvremenih call-centara, a predstavlja govorni izbornik koji vodi korisnika kako bi njegov poziv bio usmjeren osobi obučenoj za pružanje određenog tipa informacija ili prebačen u odgovarajuću službu.

Konto kartica

Financijski dokument koji sadrži knjižene fakture (SOC-ove, obračune) koje se odnose na troškove po American Express, MasterCard, Maestro i Visa karticama te plaćanja istih. Ugovornom partneru na njegov upit može se poslati u papirnatom obliku.

Kontrolni broj

Kontrolni broj kartice ili Card Verification Data (CVD) je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kreditnoj kartici, koji se ne pohranjuje na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama kod trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku online kupnje i smanjuje mogućnost zlouporabe.
Za American Express kreditne kartice izdane od strane PBZ Carda postoji troznamenkasti kontrolni broj CSC (Card Security Code) otisnut na poleđini kartice i četveroznamenkasti kontrolni broj koji se nalazi otisnut na prednjoj strani American Express kartice iznad broja kartice. Za on line plaćanje upisuje se onaj broj koji traži prodajno mjesto. Card Verification Code (CVC2) za MasterCard kartice te Card Verification Value (CVV2) za Visa kartice, otisnuti su u potpisnom polju na poleđini kartice i upisuju se prilikom internetske kupovine.

Kreditna kartica

Kartica uz korištenje odobrenog revolving kredita kojim je definiran i limit potrošnje na kartici, a poznata i pod nazivom revolving kartica. Limit potrošnje određuj se prilikom izdavanja, a može i varirati ovisno o potrošnji.

Magnetic stripe

Magnetska traka na poleđini kartice, sadrži podatke o korisniku i kartici, a služi kod elektronskog prijenosa podataka prilikom obavljanja transakcija odnosno autorizacije utrošaka u procesu autorizacije kartice

Mail order

Kupnja robe ili usluge putem narudžbenice, kataloška prodaja, bez fizičkog predočavanja kartice i potpisivanja slipa u prodajnom mjestu u trenutku kupnje odnosno plaćanja karticom. Često se koristi zajedno s terminom Telephone order kao skraćenica MO/TO.

Membership Rewards program

Poznat i kao MR program nagrađivanja za korisnike American Express kartica, gdje se potrošnja korisnika preračunava u bodove za koje korisnik može odabrati neki od ponuđenih darova iz programa, uz uvjet urednog plaćanja računa.

MID

Broj prodajnog mjesta ugovornog partnera ispisan na POS potvrdi. Za American Express prodajno mjesto počinje oznakom 959, a za MasterCard, Maestro i Visa prodajno mjesto počinje oznakama PBZT ili PBZ7. Prodajno mjesto ga koristi prilikom predstavljanja u procesu autorizacije troškova te u ostaloj komunikaciji.

Mystery Shopping

Povremene akcije kojima se želi provjeriti kvaliteta usluge metodom "tajnih kupaca" - osoba posebno obučenih za postavljanje pitanja kako bi se ustanovila stručnost i ljubaznost referenata prilikom pružanja informacija korisniku, a sa svrhom uočavanja manjkavosti, poduzimanja konkretnih akcija i poboljšanja ukupnog nivoa usluga tvrtke.

Nalog

Broj koji se dodjeljuje svakom zaprimljenom SOC-u, obračunu, POS batch-u, a koji je jedan od elemenata izvatka plaćanja. Salda-kontu ugovornog partnera pomaže kod zatvaranja uplata.

OK

Obavijest o knjiženju, financijski dokument kojim se ispravlja iznos originalne transakcije.

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standards predstavlja sigurnosni standard koji bankama, kartičnim kućama, proizvođačima softvera, proizvođačima opreme, prodajnim mjestima i svima ostalima uključenim u proces izdavanja, prihvata i autorizacije kartica propisuje način sigurne razmjene i pohrane podataka o karticama i korisnicima kartica radi smanjenja kartičnih zlouporaba.

PCI SSC

Payment Card Industry Security Standards Council je vijeće odnosno globalni forum zadužen za kontinuirani razvoj, unapređenje sigurnosti i implementaciju sigurnosnih standarda za zaštitu korisnika kartica i njihovih osobnih podataka. PCI SSC vijeće osnovale su najveće globalne kartične kuće American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide i Visa Inc. s ciljem unapređenja sigurnosti podataka korisnika kartica.

POS terminal

Point Of Sale terminalski uređaj instaliran na prodajnom mjestu uz blagajnu trgovca i povezan s autorizacijskim centrom banke ili kartičarske kuće radi izravnog, brzog i sigurnog odobravanja utrošaka. Preteča POS terminala bili su imprinter uređaji.

Pristupnica za karticu

Na temelju popunjene pristupnice te popratnih dokumenata kojima se potvrđuju navedeni podaci, komisija izdavatelja kartice, prema prethodno utvrđenom bodovnom sustavu (scoring system), odlučuje o izdavanju kartice.

R-1 račun

Financijski dokument s prometima po svim American Express, MasterCard, Maestro i Visa karticama koji se šalje ugovornim partnerima dva puta mjesečno.

Referal

Četveroznamenkasti broj koji se ponekad javlja kao poruka na POS terminalu u procesu autoriziranja utroška po American Express karticama. U tom slučaju prodajno mjesto obavezno je nazvati Odjel autorizacije PBZ Carda za dovršetak transakcije.

Revolving kartica

Kartica koja je vezana uz odobrenje i korištenje revolving (okvirnog) kredita, a limit potrošnje na kartici vezan je uz limit revolving kredita. Troškovi na revolving kartici obračunavaju se mjesečno, a mogu se podmirivati u cijelosti ili plaćanjem minimalne mjesečne obveze otplate kredita, npr. 5% od učinjenih troškova u tom mjesecu. Iznos neplaćenih troškova prebacuje se u idući mjesec i na njega se obračunava revolving kamata.

Revolving kredit

Kredit kod kojeg se određuje najviši iznos do kojeg se korisnik može zadužiti po nekoj revolving kartici. Može se iskoristiti u cijelosti ili djelomično, a kako se kredit vraća oslobađaju se raspoloživa sredstva za nova zaduženja. Kamata na revolving kredit obračunava se samo za iskorišteni dio kredita.

ROC pločica

Bijela plastična pločica s reljefno ispisanim podacima o prodajnom mjestu ugovornog partnera (broj prodajnog mjesta, naziv i adresa). Pločica se pričvršćuje na imprinter kako bi se podaci o prodajnom mjestu preslikali na evidenciju utroška.

Skimmed kartica

Prekopiran magnetski zapis s magnetne trake kartice, vezan uz postupak krađe podataka s kartice, gdje se prilikom kupnje na POS uređaju ili podizanja gotovine na bankomatu pomoću posebne naprave koja se spaja na POS uređaj ili bankomat čitaju podaci s kartice. U posljednjih par godina sve više se koristi čip na karticama kako bi se minimizirali pokušaji kopiranja podataka s magnetne trake kartice i zaštitili korisnici kartica.

Slip

Papirnata potvrda koju korisniku kartice u procesu kupnje karticom izdaje POS uređaj ili bankomat kod podizanja gotovine, a služi kao potvrda uspješno obavljene transakcije.

SOC

Evidencija zbroja utrošaka, papirnata potvrda koja se koristi (popunjava) u svrhu naplate utrošaka

SOC pločica

Bijela plastična pločica s reljefno ispisanim podacima o prodajnom mjestu ugovornog partnera (broj prodajnog mjesta, naziv i adresa). Pločica se pričvršćuje na imprinter i koristi se prilikom izrade evidencije zbroja utrošaka.

SOF

Signature on file ili potpis na dokumentu, a predstavlja evidenciju utroška koja zamjenjuje originalnu evidenciju utroška na kojoj se nalazi otisak kartice i potpis korisnika.

SSL

Sigurnosni protokol punog naziva Secure Socket Layer koji služi u zaštiti prijenosa podataka šifriranjem između dva sugovornika preko računalne mreže, a za identifikaciju koristi sustav razmjene tajnih i javnih ključeva poznat kao PKI odnosno Public Key Infrastructure.

Stop lista

Popis nevažećih brojeva kartica koji se prenosi u POS terminalski uređaj nakon prijenosa batch prometa.

Supplement kartica

Dodatna kartica izdaje se uz suglasnost osnovnog korisnika kartice kao dodatna kartica po njegovom računu uz solidarnu odgovornost za plaćanje računa. Svaka banka ili kartična kuća svojim pravilima definira osobe koje mogu dobiti dodatnu osobnu karticu.

Telephone order

Telefonska narudžba odnosno kupnja robe ili usluge putem telefona, bez fizičkog predočavanja kartice i potpisivanja slipa u prodajnom mjestu u trenutku kupnje odnosno plaćanja karticom. Često se koristi zajedno s terminom Mail order kao skraćenica MO/TO.

TID

Broj POS terminalskog uređaja koji je vidljiv na papirnatom ispisu transakcije.

URL

Uniform Resource Locator predstavlja jednoznačnu adresu dokumenta, stranice ili neke destinacije na internetu ili intranetu. URL je protokol (kao FTP ili HTTP) kojem se pristupa u potrazi za lokacijom tražene internetske stranice.

Valid thru

Oznaka na prednjoj strani kartice koja pokazuje do kada kartica vrijedi, tj. kada ističe. Kartica uvijek ističe zadnjeg dana mjeseca i godine navedenih na kartici. Poznat i pod nazivom 'Expiry date'.

Vaučer

Tip kupona kojim se vrijednost istoga može za ekvivalentni novčani iznos zamijeniti za neki proizvod ili uslugu. PBZ Card korisnicima Membership Rewards programa nagrađivanja, nakon određenog broja sakupljenih bodova, izdaje kupon temeljem kojega korisnik može realizirati nagradu za prikupljene bodove na nekom od prodajnih mjesta PBZ Carda.