Kontakti

PBZ Card d.o.o.
Radnička cesta 44, 10000 Zagreb
tel.: 01/ 61 24 422
faks: 01/ 63 20 142

 

Kontakti za korisnike kartica:

Za korisnike American Express kartica
telefon: 01/  61 24 422
faks:  01/ 61 19 351
e-mail: info@pbzcard.hr

Za korisnike MasterCard i Visa kartica
telefon: 01 / 48 91 333
faks:  01/ 61 19 351
e-mail: info@pbzcard.hr

PBZ Card Travel American Express:
tel: 01/ 612 42 22
faks: 01/ 612 42 99
travel@pbzcard.hr
www.pbzcard.hr/putovanja

 

Kontakti za poslovne partnere:

Direkcija upravljanja prodajnom mrežom
podrška ugovornim prodajnim mjestima
telefon : 01/ 61 24 433, faks: 01/ 63 63 365
e-mail: direkcija.dupm@pbzcard.hr

Direkcija prodaje
ugovaranje prihvata i komercijalni uvjeti
telefon: 01/ 61 24 499, faks: 01/ 63 63 361
e-mail: prodaja@pbzcard.hr

Autorizacije
American Express kartice,  telefon: 01/ 61 24 400
MasterCard i Visa kartice, telefon: 01/ 48 91 333

Odnosi s medijima:

telefon: 01/ 63 63 077, faks:  01/ 63 63 080
e-mail: pr@pbzcard.hr

 

Ljudski resursi:

faks: 01/ 63 63 080
e-mail: mailto:posao@pbzcard.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

faks: 01/ 63 63 080
e-mail: zop@pbzcard.hr