Pravila kreativnog natječaja "Odleti na putovanje života uz PBZ Card, putničku agenciju"

Članak 1.

Priređivač priređuje kreativni natječaj "Odleti na putovanje života uz PBZ Card, putničku agenciju" (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) u cilju promocije PBZ Card, putničke agencije, a odvija se isključivo putem eNovosti American Expressa.

Članak 2.

Kreativni natječaj se održava u razdoblju od 1. do 9. listopada 2016. Pred korisnike se stavljaju dva zadatka:

1) odgovoriti točno na nagradno pitanje: Na koliko najviše rata, bez kamata i naknada, je moguća kupnja zrakoplovnih karata American Express karticama, na internetskim stranicama PBZ Carda, putničke agencije: www.pbzcard-travel.hr?

2) ispuniti kreativan zadatak: izabrati jednu od ponuđenih destinacija Croatia Airlinesa (Amsterdam, Bruxelles, Kopenhagen, Sarajevo, Skopje, München, Zürich, Beč, London (Heathrow), Rim ili Pariz) na koju žele otputovati te, u vidu teksta do maksimalno 500 znakova, uključujući razmake, objasniti zašto su izabrali upravo tu destinaciju.

Natječaj traje do ponoći 9. listopada 2016., a četiri korisnika koja točno odgovore na nagradno pitanje te pošalju najkreativnije odgovore na kreativni zadatak bit će nagrađena po jednom povratnom zrakoplovnom kartom Croatia Airlinesa na jednu od ponuđenih destinacija po njihovom izboru.

Korisnici svoja rješenja zadanih zadatka trebaju dostaviti na e-mail adresu novosti@pbzcard.hr najkasnije do ponoći 9. listopada 2016. godine. Uz rješenja zadataka korisnici navode svoje ime i prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu. U zadatku se biraju četiri dobitnika nagrade. Imena dobitnika nagrade bit će objavljena u ponedjeljak, 10. listopada 2016. godine nakon 14 sati na web stranici PBZ Carda (www.pbzcard.hr).

Članak 3.

Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju i pravo na nagradu imaju korisnici American Express kartica u Republici Hrvatskoj. Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju ostvaruje se slanjem kreativnog rješenja, uključujući ime i prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu korisnika, na e-mail novosti@pbzcard.hr. Prijava koja ne sadrži sve navedene podatke smatrat će se nevažećom.

Najkreativnija rješenja prema ocjeni priređivača natječaja bit će nagrađena u vrijeme definirano propozicijama. Korisnik može osvojiti najviše jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo isključenja korisnika iz natječaja. Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

  • prijavljivanje komentara koji nisu autorski ili za koje se nema pravo korištenja;
  • prijavljivanje komentara ili fotografije uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima se spominju javne osobe, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi.

Priređivač natječaja zadržava pravo konačne odluke o diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Članak 4.

Sudionik koji sudjeluje u Kreativnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila te je suglasan s ovim pravilima i uvjetima korištenja.

Članak 5.

U Kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i njihova uža obitelj.

Članak 6.

Odabiru se četiri (4) dobitnika nagrade. Ukupan fond nagrada za kreativni natječaj sastoji se od:

4x1 povratna zrakoplovna karta za jednu od ponuđenih međunarodnih destinacija Croatia Airlinesa u ekonomskom razredu: Amsterdam, Bruxelles, Kopenhagen, Sarajevo, Skopje, München, Zürich, Beč, London (Heathrow), Rim, Pariz.

Nagradne karte mogu se koristiti isključivo na redovnim linijama Croatia Airlinesa na kojima Croatia Airlines leti vlastitim zrakoplovom. Zrakoplovne karte se mogu koristiti do 30.6.2017. (odlazak i povratak), s izuzećem razdoblja od 20.12.2016. do 9.1.2017. te od 10.4.2017. do 20.4.2017., kada se nagradne karte ne mogu koristiti. U nagradnu kartu su uključene sve pristojbe. Dostupnost zrakoplovnih karata ovisi o raspoloživosti mjesta na letovima za odabrane datume.

Svaka pojedina nagrada sastoji se od:

1x1 povratna zrakoplovna karta u ekonomskom razredu za jednu od ponuđenih međunarodnih destinacija Croatia Airlinesa: Amsterdam, Bruxelles, Kopenhagen, Sarajevo, Skopje, München, Zürich, Beč, London (Heathrow), Rim, Pariz.

Dobitnik nagrade ne može prenijeti osvojenu nagradnu kartu na drugu osobu niti je zamijeniti za neku drugu nagradu. Nije moguća promjena imena putnika na već izdanim kartama. Ukoliko putnik želi mijenjati datum putovanja na već izdanoj karti, promjena se naplaćuje 60 EUR (protuvrijednost u kunama) po smjeru.

Članak 7.

Imena dobitnika bit će objavljena 10. listopada 2016. godine nakon 14 sati na web stranici PBZ Carda (www.pbzcard.hr), a PBZ Card će i telefonski obavijestiti dobitnike.

Članak 8.

Priređivač nagradnog natječaja će dobitnicima poslati nagradu, u vidu elektronske zrakoplovne karte, na e-mail adresu korisnika.

Članak 9.

Trenutkom slanja nagrade na e-mail adresu dobitnika, prestaju sve daljnje financijske obveze priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 10.

U slučaju da se u Kreativni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u kreativnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 11.

Kreativni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem eNovosti ili web stranica PBZ Carda. Organizator zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja.

Članak 12.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka (imena i prezimena) i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.