PBZ Card d.o.o. donosi Pravila kreativnog natječaja "Uljepšajte kraj godine uz American Express"

 

Članak 1.

Priređivač priređuje kreativni natječaj "Uljepšajte kraj godine uz American Express" (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) u cilju promocije American Express brenda, a odvija se isključivo putem eNovosti American Expressa.

Članak 2.

Kreativni natječaj se održava u razdoblju od 13. 12.  do 19. 12. 2017. Pred korisnike se stavlja kreativni zadatak da u tekstu do 500 znakova (uključujući razmake) opišu što bi željeli darovati dragoj osobi i/ili sebi. Natječaj traje do ponoći 19. 12. 2017., a tri najkreativnija odgovora bit će nagrađena American Express karticom sa srcem s raspoloživim iznosom potrošnje od 500,00 kuna (slovima: petsto kuna). Korisnici svoja rješenja zadatka u vidu teksta do maksimalno 500 znakova, uključujući razmake, trebaju dostaviti na e-mail adresu novosti@pbzcard.hr najkasnije do ponoći 19. 12. 2017. godine. Uz rješenje kreativnog zadatka, korisnici navode svoje ime i prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu. U natječaju se biraju tri dobitnika nagrada. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena u petak, 22. 12. 2017. godine u 14 sati na web stranici PBZ Carda (www.pbzcard.hr).

Članak 3.

Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju i pravo na nagradu imaju korisnici American Express kartica u Republici Hrvatskoj. Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju ostvaruje se slanjem kreativnog rješenja, uključujući ime i prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu korisnika, na e-mail novosti@pbzcard.hr. Prijava koja ne sadrži sve navedene podatke smatrat će se nevažećom.

Najkreativnija rješenja prema ocjeni Priređivača natječaja bit će nagrađena u vrijeme definirano propozicijama. Korisnik može osvojiti najviše jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo isključenja korisnika iz natječaja. Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

  • prijavljivanje komentara koji nisu autorski ili za koje se nema pravo korištenja;
  • prijavljivanje komentara ili fotografije uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima se spominju javne osobe, ističu vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi.

Priređivač natječaja zadržava pravo konačne odluke o diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Članak 4.

Sudionik koji sudjeluje u Kreativnom natječaju (sudionikom se smatra osoba koja pošalje kreativno rješenje zadatka sukladno čl. 3. st. 1 ovih Pravila)  prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila te je suglasan s ovim pravilima i uvjetima korištenja.

Članak 5.

U Kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i njihova uža obitelj.

Članak 6.

Odabiru se tri (3) dobitnika nagrada. Ukupan fond nagrada za kreativni natječaj sastoji se od:

3x1 American Express kartica sa srcem s raspoloživim iznosom potrošnje od 500,00 kuna (slovima: petsto kuna).

Svaka pojedina nagrada sastoji se od:

 

1x American Express kartica sa srcem s raspoloživim iznosom potrošnje od 500,00 kuna (slovima: petsto kuna).

Nagrade nisu prenosive, niti zamjenjive za neke druge nagrade.

Članak 7.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena u petak, 22. 12. 2017. godine u 14 sati na web stranici PBZ Carda (www.pbzcard.hr), a PBZ Card će i e-mailom obavijestiti dobitnike o rezultatu natječaja.

Sudjelovanjem u natječaju, dobitnik je suglasan na zahtjev PBZ Carda dostaviti svoje podatke neophodne za izdavanje nagradne American Express kartice sa srcem (ime i prezime dobitnika, OIB, datum rođenja, adresa stanovanja dobitnika i kontakt brojevi telefona, broj osobne iskaznice, mjesto izdavanja i naziv izdavatelja).

Članak 8.

Nagrade će biti poslane dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na adresu navedenu u prijavi, u roku od 10 radnih dana od objave dobitnika i zaprimljenih svih podataka potrebnih za izdavanje nagradne kartice. Ako dobitnici nagrade iste ne preuzmu, bit će pozvani da istu preuzmu u prostorijama Priređivača u daljnjem roku od 7 dana. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na istu.

Članak 9.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 10.

U slučaju da se u Kreativni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u kreativnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 11.

Kreativni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem eNovosti ili web stranica PBZ Carda. Priređivač zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja.

Članak 12.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka (imena i prezimena) i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.