PBZ Card d.o.o. donosi Pravila kreativnog natječaja "Okusi Tursku uz PBZ Card, putničku agenciju"

Članak 1.

Priređivač priređuje kreativni natječaj "Okusi Tursku uz PBZ Card, putničku agenciju" (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) u cilju promocije PBZ Card, putničke agencije, a odvija se isključivo putem eNovosti American Expressa.

Članak 2.

Kreativni natječaj se održava u razdoblju od 14. do 21. 09.2017. Pred korisnike se stavljaju dva zadatka:

1) odgovoriti točno na nagradno pitanje: Do koliko je najviše rata, bez kamata i naknada, moguće platiti putovanje PBZ Card, putničke agencije American Express karticom?

2) ispuniti kreativni zadatak: navesti, u vidu teksta do maksimalno 500 znakova - uključujući razmake, u kojim turskim gastronomskim delicijama bi htjeli uživati u Istanbulu i zašto.

Natječaj traje do ponoći 21.09.2017., a korisnik koji točno odgovori na nagradno pitanje te pošalje najkreativniji odgovor na zadatak bit će nagrađen putovanjem u Istanbul za jednu osobu u trajanju od 4 dana/3 noćenja, u razdoblju od 28.10. do 31.10. 2017. godine.

Korisnici svoja rješenja zadanih zadatka trebaju dostaviti na e-mail adresu novosti@pbzcard.hr najkasnije do 21.09.2017. godine. Uz odgovor i rješenje zadatka korisnici navode svoje ime i prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu. U Kreativnom natječaju se bira jedan dobitnik nagrade. Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno u utorak, 26.09.2017. godine nakon 14 sati na web stranici PBZ Carda (www.pbzcard.hr).

Članak 3.

Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju i pravo na nagradu imaju korisnici American Express kartica u Republici Hrvatskoj. Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju ostvaruje se slanjem odgovora na nagradno pitanje i kreativnog rješenja, uključujući ime i prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu korisnika, na e-mail novosti@pbzcard.hr. Prijava koja ne sadrži sve navedene podatke smatrat će se nevažećom.

Najkreativnije rješenje prema ocjeni priređivača natječaja bit će nagrađeno u vrijeme definirano propozicijama. Korisnik može osvojiti najviše jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo isključenja korisnika iz natječaja. Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

  • prijavljivanje komentara koji nisu autorski ili za koje se nema pravo korištenja;
  • prijavljivanje komentara ili fotografije uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima se spominju javne osobe, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi.

Priređivač Kreativnog natječaja zadržava pravo konačne odluke o diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Članak 4.

Sudionik koji sudjeluje u Kreativnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila te je suglasan s ovim pravilima i uvjetima korištenja.

Članak 5.

U Kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i njihova uža obitelj.

Članak 6.

Odabire se jedan (1) dobitnik nagrade. Ukupan fond nagrada za Kreativni natječaj sastoji se od:

-        jednog putovanja u Istanbul za jednu osobu u trajanju od 4 dana/3 noćenja, u razdoblju od 28.10. do 31.10. 2017. godine, uključujući povratni prijevoz zrakoplovom (ekonomska klasa) iz Zagreba do Istanbula; smještaj u hotelu s četiri zvjezdice na osnovi 3 noćenja s doručkom; transfere i razglede prema Programu putovanja; razgled grada u pratnji lokalnog vodiča; pratitelja iz Zagreba; ishođenje turske vize; pripremu i organizaciju putovanja i jamčevinu, pristojbe zračnih luka te trošak turske vize.

-        Putovanje je u organizaciji GO putničke agencije d.o.o. iz Zagreba, a Program putovanja sastavni je dio ovog pravilnika.

 

Dobitnik je dužan o vlastitom trošku, pribaviti i posjedovati valjane putne isprave za cijelo vrijeme trajanja putovanja.  Putovnica treba vrijediti još najmanje 8 mjeseci od dana ulaska u zemlju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize.

Dobitnik nagrade ne može prenijeti osvojenu nagradu na drugu osobu niti je zamijeniti za neku drugu nagradu kao niti mijenjati termin putovanja. Ukoliko dobitnik ne iskoristi osvojenu nagradu bez obzira da li je o tome prije obavijestio PBZ Card ili ne, PBZ Card mu nije u obvezi isplatiti protuvrijednost iste.

Pravo promjene datuma osvojenog putovanja ima organizator putovanja, a o čemu će PBZ Card obavijestiti dobitnika. U slučaju promjene datuma putovanja, u odnosu na Korisnika vrijede sve ostale odredbe iz ovih Pravila.

Članak 7.

Ime dobitnika bit će objavljeno u utorak, 26.09.2017. godine nakon 14 sati na web stranici PBZ Carda (www.pbzcard.hr), a PBZ Card će i e-mailom obavijestiti dobitnika.

Članak 8.

Priređivač Kreativnog natječaja će dobitniku poslati nagradu u vidu vaučera za putovanje, na e-mail adresu korisnika.

Članak 9.

Trenutkom slanja nagrade na e-mail adresu dobitnika, prestaju sve daljnje financijske obveze priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 10.

U slučaju da se na Kreativni  natječaj uključi samo jedan sudionik, nagrada će se dodijeliti tom sudioniku.

Članak 11.

Kreativni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Kreativnog natječaja biti obaviješteni putem eNovosti ili web stranica PBZ Carda. Organizator zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja.

Članak 12.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka (imena i prezimena) i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.

Program putovanja - Istanbul