Visa Classic kreditna kartica

Visa Classic, revolving kartica Privredne banke Zagreb d.d. bezgotovinsko je sredstvo plaćanja roba i usluga na svim prodajnim mjestima, uključujući i internetska prodajna mjesta označenim za njen prihvat, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i svim isplatnim mjestima koja nose oznaku prihvata Visa kartica u zemlji i inozemstvu.

Prednost ove kartice mogućnost je korištenja revolving kredita, odnosno podmirivanja troškova u cijelosti jedanput mjesečno ili koristeći revolving kredit pri čemu se podmiruje minimalno 5% od učinjenih troškova.

Korištenjem kartice smanjuje se raspoloživi iznos kredita za sve troškove kartice na prodajnim mjestima u zemlji i u inozemstvu, isplatnim mjestima te bankomatima, a vraćanje utrošenog dijela kredita obnavlja raspoloživi saldo do iznosa odobrenog revolving kredita.

Korisnici ove kartice ostvaruju brojne pogodnosti poput mogućnosti korištenja usluge PBZ365 internet ili telefonskog bankarstva.