Bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja, za pristupnice primljene od 15.10. do 31.12.2017.!